Gratis verzending naar België & Nederland vanaf € 75
Gratis ophalen in Eeklo
STAPELKORTING! Gebruik code HOPPIE15 (15% korting – 3 kledingstukken)
STAPELKORTING! Gebruik code HOPPIE25 (25% korting – 5 kledingstukken)
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Deze ‘Privacy verklaring’ regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoppiepolla.

De privacy verklaring bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacy verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Hoppiepolla leeft deze regelgeving na. Hoppiepolla verzamelt enkel en alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor een optimale werking van de website en om de dienstverlening te garanderen.


Wij verwerken uw gegevens voor :

  • Algemene doeleinden: een zo goed mogelijke dienstverlening en communicatie tussen u en Hoppiepolla tot stand te brengen met de bedoeling om het mogelijk te maken een dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden verzameld om: de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van een wedstrijd/actie, aanmaken en beheren van een account op de website, enz.
  • Direct marketing: we gebruiken uw persoonsgegevens voor het versturen van belangrijke meldingen zoals berichtgeving over diensten en de wijzigingen aan onze voorwaarden, aangezien deze informatie belangrijk is voor uw relatie met ons.

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan [email protected].

  • Doorgifte aan derden: De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan [email protected].

 

De persoonsgegevens die bij ons terecht komen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Hoppiepolla doet er alles aan om inbreuken te vermijden door de veiligheid continu op te volgen. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Hoppiepolla en u.

  • Recht op inzage / toegang

U heeft het recht om de gegevens die Hoppiepolla over u geregistreerd heeft op elk moment in te kijken.

  • Recht op rechtzetting

U heeft het recht om na deze inzage eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten aanvullen of corrigeren.

  • Recht om te worden vergeten

U kan op elk moment vragen om volledig uit alle systemen en databases van Hoppiepolla gewist te worden. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

  • Recht om klacht in te dienen

U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. 
Zie ook hieronder: “wat als ik een klacht heb?”

  • Recht om toestemming in te trekken

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Hoppiepolla. U heeft dan ook altijd het recht u te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld niet langer informatie wil ontvangen in verband met Hoppiepolla, kan u uzelf steeds uitschrijven door onderaan de correspondentie op “uitschrijven” te klikken.

  • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet tijdelijk, te beperken.

  • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Hoppiepolla heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Hoppiepolla aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Wat als ik een klacht heb?

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vraagt Hoppiepolla om hierover direct contact op te nemen via e-mail: [email protected], mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Kan deze privacyverklaring nog wijzigen?

Hoppiepolla kan zijn privacyverklaring ten allen tijde wijzigen.

 

Met vragen of bedenkingen over deze privacy verklaring kan u steeds contact opnemen met Hoppiepolla via [email protected].

Versie 06/02/2021

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »