Gratis verzending naar België & Nederland vanaf € 75
Gratis ophalen in Eeklo
STAPELKORTING! Gebruik code HOPPIE15 (15% korting – 3 kledingstukken)
STAPELKORTING! Gebruik code HOPPIE25 (25% korting – 5 kledingstukken)
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Ondernemingsgegevens

Hoppiepolla is een onderneming op naam van Dietmar Bobelyn.

E-Mail: [email protected]

GSM nummer: 0496 99 72 34

Vestigingsadres: Schuttershof 22, 9900 Eeklo.

BTW – nummer: BE0759.928.385

Rekening nummer: BE60 7390 2105 5970

 

 1. Algemene bepalingen

Hoppiepolla is een webshop die producten verkoopt via een online platform.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (‘klant’) van deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Hoppiepolla moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarbij de klant instemt met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hoppiepolla worden aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen Hoppiepolla en iedere aanbieder of klant die goederen aan Hoppiepolla verkoopt of via de webshop aankoopt.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij Hoppiepolla voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en klant.

 

 1. Aankoop tweedehands / pre-loved kinderkleding, speelgoed en boeken door Hoppiepolla

Hoppiepolla koopt nieuwe en tweedehands kinderkleding, boeken en speelgoed aan. Elke aanbieder van tweedehandsproducten dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder te zijn. De kleding, het speelgoed en de boeken moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Kleding moet in zeer goede staat zijn: proper gewassen en gestreken en mag geen vlekken of andere gebruikssporen vertonen (verkleuringen, gepluisde of afgewassen kledij, naametiketjes, ontbrekende knopen, ontbrekende merklabels enz.). Hoppiepolla verkoopt kledij van maat 44 (pasgeborene) tot en met maat 176 (16 jaar).
 • Speelgoed moet proper zijn en perfect functioneren. Speelgoed mag minimale gebruikssporen vertonen.
 • Schoenen moeten in perfecte staat zijn, met propere zool, gewassen veters en ontpluisde velcro.
 • Boeken mogen geen gescheurde, beschreven of ontbrekende pagina’s hebben.
 • Hoppiepolla aanvaardt enkel producten van een aantal kwalitatieve en/of duurzame merken. De aangeboden producten moeten passen in het assortiment van Hoppiepolla. De lijst met merken en meer info over het concept van Hoppiepolla is terug te vinden op onze website.
 • Hoppiepolla zal de ingestuurde producten grondig nazien en kijken of deze in aanmerking komen om in de webshop te worden opgenomen.

Wanneer de aanbieder producten wenst te verkopen neemt hij contact op met Hoppiepolla (via de contactgegevens op de website). De aanbieder omschrijft welke stukken hij wenst te verkopen. Idealiter verzendt de aanbieder vooraf enkele foto’s van de te verkopen stukken. Hoppiepolla beantwoordt deze vraag zo snel mogelijk door het toezenden van een informatiedocument dat door de aanbieder ingevuld moet worden. Om de producten te kunnen aankopen heeft Hoppiepolla een aantal contact- en persoonsgegevens nodig, alsook info over de aan te kopen stukken. De aanbieder ontvangt via e-mail verdere instructies om de producten te verkopen. Door het invullen van het informatiedocument accepteert de aanbieder de algemene voorwaarden.

Producten kunnen fysiek aan het team van Hoppiepolla overhandigd worden (na afspraak), maar kunnen ook per post verstuurd worden.

 1. Hoppiepolla plant maandelijks een aantal ontvangstmomenten in: een aanbieder kan een afspraak vragen via de contactgegevens die vermeld staan op de website. Er wordt in overleg een locatie en tijdstip afgesproken.
 2. Een aanbieder kan ook per post producten verzenden naar Hoppiepolla. De aanbieder ontvangt van Hoppiepolla via e-mail een voorgefrankeerde adressticker. De aanbieder kan producten versturen naar Hoppiepolla, rekening houdende met de gewichtslimiet die vermeld wordt op het etiket. Bij aanvraag van een adressticker verbindt de aanbieder er zich toe om de producten binnen de 5 kalenderdagen op te sturen, via een door Hoppiepolla aan te wijzen logistieke dienstverlener, die zorg draagt voor de verzending aan Hoppiepolla. Opsturen van producten gebeurt op verantwoordelijkheid van de aanbieder.

Wanneer een aanbieder zaken wenst te verkopen, kan hij kiezen tussen twee opties:

 1. Hoppiepolla koopt de artikelen rechtstreeks over. Dit zorgt ervoor dat de aanbieder onmiddellijk zijn artikelen kwijt is en snel zijn geld ontvangt. De aanbieder hoeft geen maanden te wachten tot de producten effectief verkocht zijn. Hoppiepolla koopt artikelen aan tegen gemiddeld 10% van de nieuwprijs. Voor speciale merken, recente collecties of producten in nieuwstaat kan dit bedrag uiteraard hoger liggen. Het is pas bij ontvangst door Hoppiepolla dat een definitieve verkoopsprijs wordt vastgelegd. Hoppiepolla bepaalt welke producten en aan welke prijs deze aangekocht zullen worden. De aanbieder ontvangt van Hoppiepolla binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst een offerte met de aankoopprijs. Het verschuldigde bedrag wordt eveneens binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de producten op het rekeningnummer van de aanbieder gestort. Hoppiepolla mag weigeren om aangeboden goederen aan te kopen wanneer deze niet aan de voorwaarden voldoen.
 2. Hoppiepolla verkoopt de artikelen voor de aanbieder, in de webshop, op commissie. De aanbieder ontvangt na verkoop van de artikelen 40% van het verkoopsbedrag. Hoppiepolla biedt de artikelen minstens zes maanden te koop aan. Uitbetaling gebeurt na deze termijn van 6 maanden. Hoppiepolla bepaalt wanneer de kleding uit de webshop wordt gehaald. Wanneer na deze termijn van zes maanden de kledij niet verkocht werd, neemt Hoppiepolla, via e-mail, contact op met de eigenaar. De onverkochte kleding kan geschonken worden aan een goed doel, of kan teruggestuurd worden naar de eigenaar (op kosten van de eigenaar). De kleding die op commissie verkocht wordt is door Hoppiepolla niet verzekerd tegen brand- en waterschade. Deze kleding bevindt zich op risico van de eigenaar bij Hoppiepolla of bij een aangestelde derde (opslag/verzendplaats).

In het onverhoopte geval dat de aanbieder niet akkoord gaat met de prijs waaraan Hoppiepolla zijn producten wenst aan te kopen dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden aan Hoppiepolla, per post, via het contactformulier op de website of via e-mail aan [email protected] Hoppiepolla zal trachten de klacht naar tevredenheid van de aanbieder te op te lossen.

 

 1. Verkoop op webshop Hoppiepolla

Om producten te kunnen bestellen op de webshop www.hoppiepolla.be dient de klant aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling.
 • Ten minste 18 jaar oud zijn.
 • De klant dient de eigenaar of gevolmachtigde houder van een geldige betaalkaart te zijn om online producten aan te kopen.

De door Hoppiepolla aangeboden producten verkeren in goede staat en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands kleding, speelgoed en boeken is dat deze gebruikssporen vertonen. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van foto’s dient de klant rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met Hoppiepolla via [email protected]

Alle vermelde prijzen op www.hoppiepolla.be zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Deze zijn altijd ten koste van de klant, tenzij anders vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien er door een foutje of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op de webshop, heeft Hoppiepolla altijd het recht om deze prijs te wijzigen. De klant heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledig bedrag terug doorgestort op zijn rekening.

De prijzen die door Hoppiepolla aan de kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.

Betaling van de verschuldigde kosten kan op volgende manieren:

 • Directe betaling na de bestelling via het online betaalplatform;
 • via kredietkaart
 • via bancontact
 • via iDEAL

Goedgekeurde betaalkaarten worden vermeld op de website www.hoppiepolla.be. De klant dient de gegevens van zijn betaalkaart te verstrekken wanneer hij een bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. Hoppiepolla levert de producten pas aan wanneer de uitgever van de betaalkaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd. De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hoppiepolla. Hoppiepolla kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De overeenkomst tussen Hoppiepolla en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de door Hoppiepolla gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Hoppiepolla behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Hoppiepolla bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Hoppiepolla blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

De algemene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Hoppiepolla organiseert af en toe een pop-up verkoop (offline verkoop). De algemene voorwaarden blijven van toepassing tijdens deze pop-up verkopen.

 

 1. Leveringstermijnen, leverings- en verzendkosten

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Hoppiepolla via de webshop kenbaar heeft gemaakt. De klanten die regelmatig producten via de webshop bestellen, dienen Hoppiepolla op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang Hoppiepolla geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatste bij Hoppiepolla bekende adres.

Hoppiepolla zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door Hoppiepolla aan de klant op het moment dat de producten verzonden worden. Als de bezorging met meer dan 20 kalenderdagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval Hoppiepolla het door de klant betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontbinding, zal terug betalen.

Een vertraging in verzending of levering geeft geen recht op het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding aan de klant.

De klant is verplicht de door Hoppiepolla geleverde producten af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Hoppiepolla gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.

De bestelling wordt verzonden via een door Hoppiepolla aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (leverings- en verzendkosten). Indien de klant een bestelling plaatst van meer dan € 75, worden er geen leverings- en verzendkosten in rekening gebracht. Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Hoppiepolla verstuurt binnen België via Bpost, verzending naar Nederland gebeurt via Homerr (levering aan een ophaalpunt).

Als klanten dit willen kan een pakje gratis opgehaald worden in Eeklo. De klant neemt contact op met Hoppiepolla om een moment af te spreken dat voor beiden past. Klanten uit Eeklo krijgen hun pakje gratis thuis geleverd & en dienen geen leverings- en verzendkosten te betalen.

De door Hoppiepolla opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

Hoppiepolla is niet aansprakelijk bij eventuele vertragingen, verlies, diefstal of beschadiging van pakketten tijdens verzending door de koerierdienst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Hoppiepolla.

Omwille van ecologische redenen verzendt Hoppiepolla alleen in België en in Nederland.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

 

 1. Klachten

Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de klant de kleding, het speelgoed en de boeken te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen per e-mail aan Hoppiepolla te melden. Hierbij dient er een vermelding gemaakt te worden van het artikel, de prijs en indien aanwezig het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal Hoppiepolla trachten deze klacht naar tevredenheid van de klant op te lossen.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Hoppiepolla beperkt tot terugbetaling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Hoppiepolla behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

 1. Herroepingsrecht

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Voor alle producten gekocht bij Hoppiepolla heeft de klant volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Bij aankoop van producten via de webshop van Hoppiepolla, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen te ontbinden. De termijn van 14 kalenderdagen gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de klant of een vooraf door de klant aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Wanneer de klant gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken. De klantendienst van Hoppiepolla is te bereiken via e-mail: [email protected] of per post: Hoppiepolla, Schuttershof 22, 9900 Eeklo. Indien onze klantendienst dit verzoek goedkeurt zal de klant per e-mail de noodzakelijke instructies ontvangen voor de retournering.

Hoppiepolla zal het verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl deze in het bezit van de klant waren. De klant behandelt de producten met zorg en retourneert ze in de staat waarin ze aan hem zijn geleverd. De producten dienen zorgvuldig ingepakt te worden.

Indien de klant van zijn recht op ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren aan Hoppiepolla retourneren, conform de door Hoppiepolla verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant, ongeacht de wijze van terugzending. Het door de klant betaalde bedrag zal Hoppiepolla zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen. Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door Hoppiepolla zijn ontvangen.

Als de klant producten retourneert:

 • die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
 • die niet goed zijn verpakt,
 • waarvan producten ontbreken,
 • waaraan de klant niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten,

behoudt Hoppiepolla zich het recht voor om de retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan de klant moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

 

 1. Aansprakelijkheid

Hoppiepolla is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Hoppiepolla. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

Hoppiepolla is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Hoppiepolla is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Hoppiepolla draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hoppiepolla is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Hoppiepolla doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Hoppiepolla de klant zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

Het is mogelijk dat Hoppiepolla op zijn website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Hoppiepolla is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien de klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan hij Hoppiepolla contacteren via e-mail.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hoppiepolla geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hoppiepolla kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

 1. Klantendienst

De klantendienst van Hoppiepolla is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Schuttershof 22, 9900 Eeklo.

 

 1. Privacy

Alle persoonsgegevens die Hoppiepolla verkrijgt zullen vertrouwelijk worden behandeld. Hoppiepolla engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hoppiepolla leeft de regelgeving van de GDPR (General Data Protection Regulation), die in werking trad op 25 mei 2018, na.

De klant en de aanbieder kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren door een brief en/of e-mail te richten aan Hoppiepolla. De door de klant en aanbieder verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met hem/haar als klant van Hoppiepolla, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. De aanbieder en afnemer kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief en/of e-mail te richten aan Hoppiepolla via [email protected]

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan het logistiek bedrijf dat de artikelen aflevert).

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Hoppiepolla heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

Hoppiepolla houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Met vragen over dit privacy statement kan de klant contact opnemen met Hoppiepolla via [email protected]

 

 1. Overmacht

Hoppiepolla zal al het mogelijke doen om zijn verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die Hoppiepolla zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal Hoppiepolla zijn verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

Hoppiepolla is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Hoppiepolla gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Hoppiepolla, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Hoppiepolla, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Hoppiepolla heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hoppiepolla zijn verbintenis had moeten nakomen.

Hoppiepolla kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

 1. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Hoppiepolla heeft het recht zijn algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en klant dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

Hoppiepolla is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer.

 

 1. Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content en al het door Hoppiepolla aan klant en aanbieder geleverd materiaal berusten uitsluitend bij Hoppiepolla, tenzij anders is aangegeven.

 

 1. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 1. Toepasselijk recht – geschillen

Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met Hoppiepolla is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Versie: 2/01/2022

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »